Giá sáo trúc mão mèo và Nghệ Nhân sáo trúc DiLinh như thế nào?

Nghệ Nhân Sáo Trúc DiLinh

vì mục tiêu muốn phổ cập sáo trúc đến khắp tất cả mọi người,
làm mỗi cây sáo tác phẩm để đời…
Sáo 150k => giá 150k kèm túi dựng và tài liệu.
Sáo 200k => giá 200k kèm túi dựng và tài liệu và ship free
Sáo 300k => giá 300k kèm túi dựng và tài liệu và ship free
Sáo 400k => giá 400k kèm túi dựng và tài liệu và ship free
Sáo 500k => giá 500k kèm túi dựng và tài liệu và ship free và hộp
Sáo 900k => giá 900k kèm túi dựng và tài liệu và ship free và hộp
Bảo hành 3 năm và 30 ngày đổi sản phẩm

một số hình ảnh sản phẩmnguồn lấy từ web saotrucDiLinh.com

shop sáo trúc mão mèo

vì mục tiêu kinh doanh đem về lợi nhuận giá sáo cao…

Giá sáo trúc mão mèo
Giá sáo trúc mão mèo

Sáo HD  => là giá 1 triệu
sáo hd2  => là giá 600 ngàn
sáo hd3  => là giá 500 ngàn
sáo hd4  => là giá 400 ngàn
sáo hd5  => là giá 300 ngàn
sáo 200  => là giá 200 ngàn
Bảo hành và áp dụng 1 đổi 1 trọn đời khi mua sáo trúc.

nguồn lấy từ web saotrucmaomeo.com

 

 

X