Kí hiệu Các Tone Sáo dizi sáo tàu

  • Quản trị viên
  • Tháng Ba 12, 2018
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Kí hiệu Các Tone Sáo dizi sáo tàu
  • Tin tức sáo

Một số bạn hỏi Kí hiệu Các Tone Sáo, nên mình viết bài này để các bạn hiểu tại  sáo Tone Đô việt nam lại ký hiệu là chữ C mà Sáo tàu lại ký hiệu chữ F

Tone Trên cây sáo là ký hiệu của độ cao của 1 cây sáo

Kí hiệu Các Tone Sáo Cơ Bản Trên Cây sáo Việt Nam Và Trung Quốc

G là Rê, C là sol trầm, D là La, Eb là Sib,
E là si, F là đô, A là mi theo bên việt đó