Một số bạn hỏi Kí hiệu Các Tone Sáo, nên mình viết bài này để các bạn hiểu tại  sáo Tone Đô việt nam lại ký hiệu là chữ C mà Sáo tàu lại ký hiệu chữ F

Tone Trên cây sáo là ký hiệu của độ cao của 1 cây sáo

Kí hiệu Các Tone Sáo Cơ Bản Trên Cây sáo Việt Nam Và Trung Quốc

G là Rê, C là sol trầm, D là La, Eb là Sib,
E là si, F là đô, A là mi theo bên việt đó
X